Sunday, May 01, 2005

ఒక కవిత

ఈ చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు కలిగిన భావాలు॥॥।



ఉదయిస్తున్న సూర్యుడికై ఉత్సాహమా
అస్తమిస్తున్న అర్కునికై ఆవేదనమా!!

సౌందర్యరాశి నుదుటి సౌభాగ్య సింధూరమా
కర్కశుని కరవాల కౄర కార్యమా!!

ప్రశాంతత నిండిన సువిశాల సౌమ్య సంద్రమా
దాగిన సుడిగుండాలతో భీతి గొల్పు జలాశయమా!!

మనసుని మురిపించు మలయ-మారుతమా
జగముని జడిపించు ఝంఝా-మారుతమా!!

మంచి చెడుల భావనలతో ఊగిసలాటయే జీవనమా
మంచి చెడుల కతీతమైన దానికై ఆరాటపడవే ఓ మనమా!!