Sunday, May 01, 2005

ఒక కవిత

ఈ చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు కలిగిన భావాలు॥॥।ఉదయిస్తున్న సూర్యుడికై ఉత్సాహమా
అస్తమిస్తున్న అర్కునికై ఆవేదనమా!!

సౌందర్యరాశి నుదుటి సౌభాగ్య సింధూరమా
కర్కశుని కరవాల కౄర కార్యమా!!

ప్రశాంతత నిండిన సువిశాల సౌమ్య సంద్రమా
దాగిన సుడిగుండాలతో భీతి గొల్పు జలాశయమా!!

మనసుని మురిపించు మలయ-మారుతమా
జగముని జడిపించు ఝంఝా-మారుతమా!!

మంచి చెడుల భావనలతో ఊగిసలాటయే జీవనమా
మంచి చెడుల కతీతమైన దానికై ఆరాటపడవే ఓ మనమా!!